Swedish League 2017

AVLYSNING AV TÄVLINGSOMRÅDEN

Sprintdistans 12/5 2017: [link, Länk till avlyst område, http://kartor.eniro.se/m/kyYrw]

Det är tillåtet att vistas i området fram till kl 06.00 tävlingsdagens morgon, men ej att testa (provlöpa, provgå osv.) potentiella bansträckningar. Efter denna tidpunkt gäller arrangörens vägvisning till samlingsplatsen, se tävlings-PM.

Medeldistans & förkortad långdistans 13-14/5 2017: [link, Länk till avlyst område, http://kartor.eniro.se/m/Jla5G]

Tävlingsområdet är avlyst för all tränings-och tävlingsverksamhet till dess tävlingarna är avgjorda.

———————————————————————————

Rehns BK & Segersta OK arranges Swedish League with Bollnästräffen May 12 – 14, 2017. Sprint Distance Friday, May 12 in Bollnäs, while middle distance Saturday May 13 & shortened long distance (Finals) Sunday May 14 will be in Rengsjö.

Here follows prior information until the competitions are posted on Eventor and / or have their own website. Reservation for changes.

EMBARGOED AREAS

Sprint distance May 12, 2017: [link, Link to embargoed area, http://kartor.eniro.se/m/kyYrw]

It is allowed to visit the area until 06:00 Friday May 12, 2017, but not to test (run/walk) potential courses. After this time please follow the signs to the Quarantine area.

Middle distance & shortened longdistance May 13-14, 2017: [link, Link to embargoed area, http://kartor.eniro.se/m/Jla5G]

The competition area is embargoed for all training and/or competition until these competitions are completed.
——————————————————————————-

[Link, Svenska Orienteringsförbundets website om Swedish League, http://swedishleague.orientering.se/]

X
X