Tord o Barbro Hanssons minnesfond

Ändamål

Minnesfondens avsikt är att bevara minnet av Tord och Barbro och föra deras ideal och värderingar vidare till den yngre generationen, samt stödja ungdomars personliga utveckling i denna anda.

Fonden skall utdela stipendium till ungdom, under 25 år, i Rehns BK, att användas för dennes studier. Stipendiet tilldelas ungdom tillhörande distriktselit inom OL eller Skid-OL. Ungdomen skall ha ambition för fortsatt satsning på OL-sporten, kombinerat med studier. Alternativt till ungdom som gjort goda ledarinsatser inom Rehns BK och med ambition att fortsätta som ledare inom klubben parallellt med studier.

 

Förvaltning

Minnesfonden förvaltas av Barbro Hansson eller av henne utsedd person samt två personer utsedda av Rehns BK:s styrelse. Revision av förvaltningen sker av klubbens valda revisorer.

Avkastning

Minnesfondens årliga avkastning utdelas som stipendium i enlighet med dess ändamål.

Bidrag tas tacksamt emot Plusgiro konto nr: 75 55 85-7. Märk talongen med namn

 

Tord o Barbros “ideal o anda”

 

Kärleken till orienteringssporten

Deras handlande genomsyrades av en enorm kärlek till sin sport. Glädjen att delta vid en stor tävling som allra minsta träningsorientering var lika stor.

 

Klubbkänsla

Att alltid ställa upp för klubben var självklart, att ställa upp för kavlelaget, funktionärsuppdraget vid tävling som träning, ledamot i kommitté eller styrelse kändes naturligt, liksom när det gällde att dra in pengar på något sätt till klubben.
Klubbtroheten var så stark att om det på något vis gick skulle man ställa upp för klubben även om man vistades på annan ort tidvis.

 

Kamratskapet

Att vistas med likasinnade orienteringsvänner under nyktra och städade former var en högtidsstund vardag som helg. Att alltid ha ett vänligt ord över till alla som de mötte.

 

Donatorerna till Tord o Barbro Hanssons minnesfond

 

Huvuddelen av fondens kapital har donerats av:

Barbro Hansson

 

Betydande belopp har skänkts av:

Mellanskog
FMG Timberjack
Bollnäs Skogskarlars klubb
Segersta OK
Söderhamns OK
Anders Andersson
Mildred Ahlgren
Olle Ahlgren
Jonas Bodin
Wide Bogren
Sylvia Eriksson
Henny Engberg
Conny Forsell
Birgitta Forsgren
Åke Forsgren
Bernt Hagel
Gerd Hansson
Karin Hansson
Lennart Hansson
Hans-Erik Hellberg
Karl Holmqvist
Börje Jalgerius
Irené Johansson
Lennart Johansson
Ann-Christine Jonsson
Helge Jonsson
Tage Jonsson
Ann-Marie Karlsson
Ingvar Karlsson
Mira Kilström
Mats Källström
Claes Larsson
Ann Sofie Larsson
Stefan Larsson
Martin Lundback
Sven Nilsson
Bengt Nyström
Lars Olofsson
Margareta Olofsson
Bengt A Persson
Gösta Sollander
Per Träff
Nils Erik Åkerman

 

Stipendiater

1992 Björn Lans
1992 Anders Svensson
1996 Emma Engstrand
1996 Karin Olsson
1997 Ingrid Hellberg
1998 Emma Engstrand
1999 Mikael Nilsson
2000 Kristoffer Lysell
2001 Erik Engstrand
2002 Peder Kock
2004 Patrik Blom
2005 Kjell Winblad
2006 Pär Olofsson
2007 Malin Winblad
2008 Olle Olofsson
2008 Pelle Engstrand
2010 Jerker Lysell
2011 Jesper Lysell
2012 Henrik Fröjd
2013 Björn Karlsson
2014 Göran Winblad

 

februari

tis26feb18:0019:30Skidträning för barn/ungdomar/Juniorer18:00 - 19:30 Typ av event:Skidor,Träning

tis26feb18:0020:30Pannlampslöpning från skidstadion, Bolleberget18:00 - 20:30

tis26feb19:3020:00Klubbfika efter träning19:30 - 20:00 Bollebergets skidstadion, Bollnäs, Bollevägen 191Typ av event:Träning

ons27feb17:3018:30Skidlek / Knatteträning17:30 - 18:30 Typ av event:Skidor,Träning

tor28feb18:0019:30Inomhusträning Höghammarhallen18:00 - 19:30 Höghammarhallen, Bollnäs, Höghammarhallen, Bollnäs

tor28feb18:0019:30Skidträning för barn/ungdomar/Juniorer18:00 - 19:30 Typ av event:Skidor,Träning

mars

tis05mar18:0019:30Skidträning för barn/ungdomar/Juniorer18:00 - 19:30 Typ av event:Skidor,Träning

tis05mar19:3020:00Klubbfika efter träning19:30 - 20:00 Bollebergets skidstadion, Bollnäs, Bollevägen 191Typ av event:Träning

ons06mar17:3018:30Skidlek / Knatteträning17:30 - 18:30 Typ av event:Skidor,Träning

tor07mar18:0019:30Skidträning för barn/ungdomar/Juniorer18:00 - 19:30 Typ av event:Skidor,Träning

tor07mar18:0019:30Inomhusträning Höghammarhallen18:00 - 19:30 Höghammarhallen, Bollnäs, Höghammarhallen, Bollnäs

08marallday10alldayPresenteradICA cup(Hela dagen) Bollebergets skidstadion, Bollnäs, Bollevägen 191Typ av event:Arrangemang,Skidor,Skidor,Tävling

tis12mar18:0019:30Skidträning för barn/ungdomar/Juniorer18:00 - 19:30 Typ av event:Skidor,Träning

tis12mar19:3020:00Klubbfika efter träning19:30 - 20:00 Bollebergets skidstadion, Bollnäs, Bollevägen 191Typ av event:Träning

ons13mar17:3018:30Skidlek / Knatteträning17:30 - 18:30 Typ av event:Skidor,Träning

tor14mar18:0019:30Skidträning för barn/ungdomar/Juniorer18:00 - 19:30 Typ av event:Skidor,Träning

tor14mar18:0019:30Inomhusträning Höghammarhallen18:00 - 19:30 Höghammarhallen, Bollnäs, Höghammarhallen, Bollnäs

tis19mar18:0019:30Skidträning för barn/ungdomar/Juniorer18:00 - 19:30 Typ av event:Skidor,Träning

tis19mar19:3020:00Klubbfika efter träning19:30 - 20:00 Bollebergets skidstadion, Bollnäs, Bollevägen 191Typ av event:Träning

ons20mar17:3018:30Skidlek / Knatteträning17:30 - 18:30 Typ av event:Skidor,Träning

tor21mar18:0019:30Skidträning för barn/ungdomar/Juniorer18:00 - 19:30 Typ av event:Skidor,Träning

tor21mar18:0019:30Inomhusträning Höghammarhallen18:00 - 19:30 Höghammarhallen, Bollnäs, Höghammarhallen, Bollnäs

tis26mar18:0019:30Skidträning för barn/ungdomar/Juniorer18:00 - 19:30 Typ av event:Skidor,Träning

tis26mar19:3020:00Klubbfika efter träning19:30 - 20:00 Bollebergets skidstadion, Bollnäs, Bollevägen 191Typ av event:Träning

ons27mar17:3018:30Skidlek / Knatteträning17:30 - 18:30 Typ av event:Skidor,Träning

tor28mar18:0019:30Skidträning för barn/ungdomar/Juniorer18:00 - 19:30 Typ av event:Skidor,Träning

X
X