Tord o Barbro Hanssons minnesfond

Ändamål

Minnesfondens avsikt är att bevara minnet av Tord och Barbro och föra deras ideal och värderingar vidare till den yngre generationen, samt stödja ungdomars personliga utveckling i denna anda.

Minnefonden skall utdela stipendium till ungdom, under 25 år, i första hand tillhörande Rehns BK för dennes studier, i andra hand till medlem i annan orienteringsklubb i Hälsingland för dennes studier.
Stipendiet tilldelas ungdom tillhörande distriktselit inom orienteringslöpning, skidorientering eller längdskidåkning
Stipendiaten skall ha ambition för fortsatt satsning på sin gren, kombinerat med studier.
Även ungdomar som gjort goda ledarinsatser inom Rehns BK och med ambitioner att fortsätta som ledare inom Rehns BK parallellt med studier, kan komma ifråga.

 

Förvaltning

Minnesfonden förvaltas av Barbro Hansson eller av henne utsedd person samt två personer utsedda av Rehns BK:s styrelse. Revision av förvaltningen sker av klubbens valda revisorer.

Avkastning

Minnesfondens avkastning utdelas som stipendium i enlighet med dess ändamål. Bidrag tas tacksamt emot Plusgiro konto nr: 75 55 85-7. Märk talongen med namn.

 

 

Tord o Barbros ”ideal o anda”

 

Kärleken till orienteringssporten

Deras handlande genomsyrades av en enorm kärlek till sin sport. Glädjen att delta vid en stor tävling som allra minsta träningsorientering var lika stor.

 

Klubbkänsla

Att alltid ställa upp för klubben var självklart, att ställa upp för kavlelaget, funktionärsuppdraget vid tävling som träning, ledamot i kommitté eller styrelse kändes naturligt, liksom när det gällde att dra in pengar på något sätt till klubben.
Klubbtroheten var så stark att om det på något vis gick skulle man ställa upp för klubben även om man vistades på annan ort tidvis.

 

Kamratskapet

Att vistas med likasinnade orienteringsvänner under nyktra och städade former var en högtidsstund vardag som helg. Att alltid ha ett vänligt ord över till alla som de mötte.

 

Donatorerna till Tord o Barbro Hanssons minnesfond

 

Huvuddelen av fondens kapital har donerats av:

Barbro Hansson

 

Betydande belopp har skänkts av:

Mellanskog
FMG Timberjack
Bollnäs Skogskarlars klubb
Segersta OK
Söderhamns OK
Anders Andersson
Mildred Ahlgren
Olle Ahlgren
Jonas Bodin
Wide Bogren
Göran Eriksson
Sylvia Eriksson
Henny Engberg
Conny Forsell
Birgitta Forsgren
Åke Forsgren
Bengt Forslin
Bernt Hagel
Gerd Hansson
Karin Hansson
Lennart Hansson
Hans-Erik Hellberg
Karl Holmqvist
Börje Jalgerius
Bo Jangren
Irené Johansson
Lennart Johansson
Ann-Christine Jonsson
Helge Jonsson
Tage Jonsson
Ann-Marie Karlsson
Ingvar Karlsson
Mira Kilström
Mats Källström
Claes Larsson
Ann Sofie Larsson
Stefan Larsson
Torsten Lindblom
Martin Lundback
Sven Nilsson
Bengt Nyström
Lars Olofsson
Margareta Olofsson
Bengt A Persson
Gun Rehnvall
Gösta Sollander
Per Träff
Lennart Turesson
Nils Erik Åkerman

 

Stipendiater

 • 1992 Björn Lans
 • 1992 Anders Svensson
 • 1996 Emma Engstrand
 • 1996 Karin Olsson
 • 1997 Ingrid Hellberg
 • 1998 Emma Engstrand
 • 1999 Mikael Nilsson
 • 2000 Kristoffer Lysell
 • 2001 Erik Engstrand
 • 2002 Peder Kock
 • 2004 Patrik Blom
 • 2005 Kjell Winblad
 • 2006 Pär Olofsson
 • 2007 Malin Winblad
 • 2008 Olle Olofsson
 • 2008 Pelle Engstrand
 • 2010 Jerker Lysell
 • 2011 Jesper Lysell
 • 2012 Henrik Fröjd
 • 2013 Björn Karlsson
 • 2014 Göran Winblad
 • 2015 Kristin Olovsson
 • 2016 Fredrik Ingelsson
 • 2018 Walter Lagerhäll
 • 2020 Truls Gisellman
 • 2021 Truls Gisellman

 

november

tor30nov14:0015:00Informationsmöte om Natur- & Friluftsorientering 65+14:00 - 15:00 Klubblokalen

december

mån04dec10:0013:00Natur- & Friluftsorientering 65+ måndagsgruppen10:00 - 13:00 CET

tis05dec10:0013:00Natur- & Friluftsorientering 65+ tisdagsgruppen10:00 - 13:00

tor07dec14:0015:00Informationsmöte om Natur- & Friluftsorientering 65+14:00 - 15:00 Klubblokalen

sön10dec11:0014:00(jul) Grötslunch 10DEC på Bollegården11:00 - 14:00 Bollegården, Bollnäs

mån11dec10:0013:00Natur- & Friluftsorientering 65+ måndagsgruppen10:00 - 13:00 CET

tis12dec10:0013:00Natur- & Friluftsorientering 65+ tisdagsgruppen10:00 - 13:00

tor14dec14:0015:00Informationsmöte om Natur- & Friluftsorientering 65+14:00 - 15:00 Klubblokalen

mån18dec10:0013:00Natur- & Friluftsorientering 65+ måndagsgruppen10:00 - 13:00 CET

tis19dec10:0013:00Natur- & Friluftsorientering 65+ tisdagsgruppen10:00 - 13:00

tor21dec14:0015:00Informationsmöte om Natur- & Friluftsorientering 65+14:00 - 15:00 Klubblokalen

mån25dec10:0013:00Natur- & Friluftsorientering 65+ måndagsgruppen10:00 - 13:00 CET

tis26dec10:0013:00Natur- & Friluftsorientering 65+ tisdagsgruppen10:00 - 13:00

X
X