Klubblokal

Rehn har 2 olika lokaler att tillgå. Dels vid Bollebergets fritidsanläggningar och en vid Torrbergsbo.

Rehns BK
Box 1045
821 11 Bollnäs
Plusgiro: 16 27 64-5

X
X
Lokalansvarig
Klubblokalen Bolle Ellen Stolt
Torrbergsbo Inge Pettersson