Kartor

Rehns BK är en orienteringsklubb och har därför framställt en hel del orienteringskartor genom åren framför allt inom Bollnäs kommun från 1960-talet och framåt. De är en viktig del av vår egen verksamhet samtidigt som de används av skolor och privatpersoner.

Vi har inget kartlager med tryckta kartor att sälja, men hör av dig om du är intresserad av något område så går det att ordna med exempelvis en pdf. Det kostar att ta fram kartor och styrelsen har beslutat att ta ut en avgift för pdf-kartor för att trygga framtida revideringar och nyritningar.

Normalpris: 50 kr/ karta

Större beställningar: 40 kr/ karta

Kan swishas på 1235707666 eller betalas till bg 5375-0212

Kartnyheter

2023: Kilafors utökad mot Sibo

2022: Kilafors utökad mot öster och norr

2021: Söräng, Skidtjärn-Hästhagsberget, Växbo-Kvarnberget

2020: Hårgaåsen, Rumpberg, Bolle-sprint

Kartkommittén: Curt Landin, Olle Andersson och Björn Karlsson

Bollebergen

Nedan presenteras en del av de kartor vi har tillgång till. Hos Segersta OK, Alfta ÖSA OK och Vallsta SK finns ytterligare kartor inom Bollnäs kommun att tillgå.

Inomhuskartor

Björktjära idrottshall, Granberg idrottshall, Nyhamre idrottshall, Sörängs idrottshall, Höghammarhallen samt Bollnäs sporthall

Sprint/skolgårdskartor

Trolldalen, Ren, Bollnäs centrum, Hoberget, Granberg, Växsjö skola, Kilafors, Bolle mfl

Orienteringskartor

Bollnäs

Bollnäs stad med omnejd, ritad 2014 delvis reviderad 2023

Lottefors, 2022

Söräng 2022

Växbo/Trolldalen 2022

Uvberget, 2017

Hertsjö, 2004

Arbrå

Acktärbo, 2000

Flästa- Växboheden, 2007

Rengsjö

Skidtjärnen-Hästhagsberget, 2021

Torrberget-Rengsjö, 2016

Skidtjärnen-Glössbo, 2011

Hanebo

Hårga, 2021

Kilafors-Rumpberg-Sibo 2021-2023

Kölberg, 2023

Sibo-Bältbosjön, 2009

X
X