september, 2022

fre09sep10:0011:00Informationsmöte om Natur- & Friluftsorientering 65+10:00 - 11:00 Rehns BK klubblokal, Bollevägen 191, 821 94 Bollnäs

ons14sep14:0015:00Informationsmöte om Natur- & Friluftsorientering 65+14:00 - 15:00 Rehns BK klubblokal, Bollevägen 191, 821 94 Bollnäs

tor22sep14:0015:00Informationsmöte om Natur- & Friluftsorientering 65+14:00 - 15:00 Rehns BK klubblokal, Bollevägen 191, 821 94 Bollnäs

mån26sep13:0016:00Natur- & Friluftsorientering 65+Måndagsgruppen13:00 - 16:00 Typ av event:Orientering

tis27sep13:0016:00Natur- & Friluftsorientering 65+ Tisdagsgruppen13:00 - 16:00 Typ av event:Orientering

tor29sep14:0015:00Informationsmöte om Natur- & Friluftsorientering 65+14:00 - 15:00 Typ av event:Orientering

 Om Natur- & Friluftsorientering 65+

Det här är för dig som är – just det – 65 år eller äldre. Ingen övre åldersgräns. Du kan få samma orienteringsförmåga som en elitorienterare, men utan ansträngning och i trevligt sällskap under roliga, hälsofrämjande aktiviteter varje vecka. Begränsat antal deltagare.

Bakgrunden är att den pågående äldreboomen orsakar ett samhälleligt behov av förbättrad hälsa för 65+are. Forskning visar att orientering är unikt som katalysator för hälsofrämjande resultat på grund av att momenten involverar både kropp och hjärna för att utföras, men allt som hittills gjorts inom svensk orientering är tävlingsinriktat och/eller tilldrar sig i tävlingslika sammanhang i enlighet med orienterarnas devis ”tankens skärpa under kroppslig möda”. 

Natur- & Friluftsorientering 65+ syftar till att utveckla en motsatt modell där den fysiska ansträngningen är förhållandevis liten (typ promenader), men orienteringsförmågan avancerad, i syfte att deltagaren ska vara helt trygg och säker i okänd natur. 

Enkelt uttryckt ska man kunna läsa in sig oavsett var man befinner sig, vara fri att röra sig varhelst man vill i naturen under allemansrättens villkor och inte vara bunden till att ha bilen inom synhåll eller vara beroende av markerade leder. 

Det kräver orienteringskunskaper på de högsta nivåerna av orienteringens sex stadier: att man inte bara kan läsa av de enklaste ledstängerna som t ex stigar, vägar, vattendrag och byggnader utan även kan och har metodiker för att orientera sig i detaljfattiga omgivningar med hjälp av höjdkurvor, beståndsgränser, framkomlighetsangivelser, sluttningar och andra nyanser i naturen. Det är relativt lätt att lära sig, men det är en process över längre tid och den sociala gemenskapen är lika viktig som orienteringsutbildningen varför det tilldrar sig regelbundet varje vecka över ett par år för att sedan fortsätta så länge man vill.

Som en extra säkerhetsaspekt går vi även igenom hur man kan använda IT-relaterade appar och GPS-program som är utvecklade för orienteringsporten, men är okända för den bredare allmänheten.

Rehns BK har ambitionen att utveckla ett koncept med roliga orienteringsaktiviteter för 65+are med utgångspunkt i hur dom vill att dessa ska vara, vilket bygger på helt andra faktorer än tävling: Att utveckla avancerad och gedigen orienteringsförmåga för trygghet och säkerhet i naturen under vetenskapligt bevisade hälsofrämjande aktiviteter med social samvaro och gemenskap i ett tävlingsfritt kontext.

För vem?

 1. Som sagt, för dig som är 65 år eller äldre , och
 2. som inte redan kan orientera (eller bara kan lite), men är intresserade av / vill uppleva mer av natur och friluftsliv utan tävlingshets, samt 
 3. har intresse av att träffa andra likasinnade och knyta nya vänskapsband under hälsofrämjande aktiviteter med orienteringsinslag. 

Det riktar sig inledningsvis till personer i Bollnäs Kommun, men projektets resultat och metodik avses sedan spridas nationellt.

Förutsättningar

Du bör ha en för åldern normal och tillfredsställande fysisk, intellektuell och psykisk förmåga. Vanliga ålderskrämpor utgör inte något hinder, men man bör kunna promenera på skogsstigar i ett par, tre km och ha förmågan att tillgodogöra sig utbildning i orienteringskunskap och tillhörande IT-relaterade metoder och redskap med grunderna i användande av egen dator och/eller smartphone.

Aktiviterna är inte fysiskt krävande eller tävlingsinriktade utan fokuserar på utveckla orienteringskunskapen och den sociala gemenskapen. Man kan själv välja graden av ansträngning efter förmåga eller önskemål.

Det krävs inget annat än för åldersgruppen normal hälsa, men ger starkt hälsofrämjande effekter – och nya vänner. Du är själv ansvarig för din egen hälsa och dina förutsättningar. Rullstol/rullator fungerar inte, men gåstavar för balans går bra.

Det finns inga krav på medlemskap i någon pensionärsförening för deltagande i projektet, däremot ett medlemsskap i Rehns BK vilket bl a innebär att man är försäkrad under aktiviteterna. Medlemsskapet kostar 300 kr/år individuellt eller 500 kr för familj.

Vad får jag ut av att gå med ?

Du blir trygg i att kunna hitta självständigt på egen hand i helt okänd natur med hjälp av riktiga orienteringskartor och kompass på avancerad nivå och därmed bl a kunna:

  1. Finna ”egna” nya svamp- och bärplockningsställen bortom skogsvägar och sedvanliga stråk, långt utom synhåll från bilen utan risk att gå vilse.
  2. Hitta ”egna” nya utflyktsplatser som inte behöver vara stadsnära
  3. Du blir trygg i att kunna hitta självständigt på egen hand i helt okänd natur med hjälp av riktiga, detaljerade orienteringskartor och kompass på avancerad nivå.
  4. Använda säkerhetsrelaterade exakta GPS-trackingprogram som utvecklats och används inom orienteringssporten, men är okända för den bredare allmänheten.
  5. Njuta av att vandra/gå/vara i helt okända skogar utan behov av ledare,  ledmarkeringar eller skyltanvisningar
 • Du kommer att kunna uppskatta orienteringsaktiviterna och grupperna av både kroppsliga och själsliga hälsofrämjande skäl och få fysiska, psykiska, sociala och intellektuella positiva hälsoeffekter, vilket belagts i ett flertal studier.
 • Gemenskapen och avsaknaden av tävlings/träningskrav motverkar eventuell rörelserädsla för den som är ovan med friluftsaktiviteter.
 • Du kommer kunna knyta nya sociala kontakter i form av regelbundna vänskapsband med andra deltagare i projektet och bland Rehns BK´s övriga medlemmar, vilket bryter ofrivillig isolering och motverkar depression och nedstämdhet.
 • Du kommer vara behövd och ha nya meningsfulla uppgifter i ett socialt och hälsofrämjande sammanhang.

För att allt detta ska bli möjligt har du här möjlighet att tillgodogöra dig:

 1. orienteringskunskap av trygghetsskäl
 2. därmed relaterad IT-kunskap av säkerhetsskäl, och 
 3. gemenskap i en tävlingsfri omgivning av sociala orsaker
 4. under roliga aktiviteter som är intellektuellt och fysiskt stimulerande utan att för den skull vara ansträngande.

Hur går det till ?

Aktiviteterna är inte fysiskt tävlingsinriktade utan fokuserar på utveckla avancerad orienteringskunskap och den sociala gemenskapen mellan deltagarna. Problemlösningsutmaningar och orienteringens inslag av ”skattjaktsglädje” när man finner kontrollen eller löser orienteringsproblemet finns dock alltid med. 

 • Det är mer än en ”kurs”: regelbundna aktiviteter och gemenskap utan slutdatum
 • Det tilldrar sig till allra största delen utomhus året om (”kläder efter väder”), vanligtvis i naturen men vintertid kan det även bli i stadsmiljö eller någon gång inomhus.
 • Coronasäkrat – friska deltagare – utomhus – avstånd – munskydd inne
 • Det är ingen tävling eller tävlingslik omgivning och enbart lätt fysisk ansträngning ( typ promenader). Fokus är på att umgås och göra roliga och lärorika orienteringsaktiviteter som vi gillar och därigenom tillgodogöra oss allt bättre kartläsnings- och  orienteringsförmåga.
 • Vidare är den sociala samvaron lika viktig som orienteringsaktiviteterna: det riktar sig till dig som vill umgås och få nya vänner/bekanta och vill vara behövd i ett bra sammanhang.

 • En aktivitet pågår i 2-3 timmar, en gång i veckan, regelbundet (men till viss del anpassningsbart beroende på säsong och gruppernas önskemål) under en tid av 2-3 år
 • Tilldrar sig i olika skogar och naturområden i Bollnäs omgivningar (inom ca 1,5 mil). Gemensam avresa och samåkning för den som önskar.
 • Att lära sig orienteringskunskap på avancerad nivå och bli trygg i att kunna läsa av all slags terräng/natur oavsett var man befinner sig tar tid och är en sammanhållen process över ett par års tid. 
 • Du behöver vara med i stort sett varje gång för att hänga med i kunskapsutvecklingen. Det är alltså inte isolerade, enskilda aktiviteter som man kan välja efter ”dagsformen”, men enstaka frånvaro kan kompenseras genom att delta i någon av de andra grupperna samma vecka eller månad.
 • Allt bygger på deltagarnas eget engagemang och delaktighet. Dina åsikter kommer att samlas in och ta i beaktande för aktiviteternas utformning. Inom ett par år är det du som arrangerar, leder och deltar i denna nya ”orienteringsgren” tillsammans med andra
 • Utrustning/kläder: Efter väder (året om), vanliga friluftskläder, kängor eller skor som tål väta. Kompasser, stämpelpinnar och kursbok finns att låna från Rehns BK under aktiviteterna.

Exempel

Kl 13.00 Avfärd från Bollegården eller Bollnäs C

Kl 13.30 Utbildande och rolig orienteringsaktivitet/kartpromenad

Kl 15.00 Medhavd fika & diskussion om dagens ämne, ofta vid vindskydd med eldstad

Kl 16.00 Återkomst Bollnäs C / Bollegården

Preliminärt en gång/vecka. 

Start, information och anmälan

Projektet startar i september 2022 och pågår under ett par års tid med träffar c:a en gång/vecka.

Mer information och anmälan

Du anmäler dig genom att betala in medlemsavgiften till Rehns BK och där uppge dina personuppgifter: namn, adress, e-post, personnummer och telefonnummer samt (viktigt!) ange ”NFO65PLUS”. 

Medlemsavgiften för 2022 är 300 kr/år för vuxen eller 500 kr/år för familj (ange då alla familjemedlemmars uppgifter) och betalas in på klubbens bankgiro 5375-0212 eller via Swish nr 1235707666. Läs mer här:

Du kan också ringa 072-406 6070, Curt Landin, eller e-posta dina uppgifter till: curt.landin@rehnsbk.se som också kan besvara eventuella frågor och ge mer information. 

Se gärna bildspelet på www.rehnsbk.se/nfo65plus för mer information.

VÄLKOMMEN !

Se bildspelet!

X
X