Rehns BK höll sedvanligt årsmöte onsdagen 20:e mars på klubblokalen, Bolleberget, under ledning av mötesordförande Folke Lysell. Verksamhetsberättelsen för 2023 gicks igenom och godkändes, liksom klubbens ekonomiska redovisning och verksamhetsplaner för 2024. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och en rad val till kommittéer och projektledare beslutades som följer:

 1. Val av styrelse och kommittéer
  a) Till OL-kommitté: Birgitta Winblad, Henrik Magnusson, Marie Fröjd, Christer Lagerhäll och
  Lars Olovsson och Peter Rydesäter.
  b) Till Pre-O kommittén: Lennart Wahlgren (sammankallande), Daniel Johansson och Marit
  Wiksell.
  c) Till kartkommittén: Curt Landin (sammankallande), Olle Andersson och Björn Karlsson.
  d) Till skidkommittén: Magnus Gisselman (sammankallande), Peter Rydesäter och Erika
  Fredriksson.
  e) Till friidrottskommittén: Frida Näsman Fagerström (sammankallande), Niklas Tannerstål,
  Malin Ström, Hansa Näsman.
  f) Till styrelsen
  1) Ordförande: Hans-Olov Näsman (omval 1 år)
  2) Sekreterare: Henrik Magnusson (omval 2 år)
  3) Kassör: Anna Kilström (omval 2 år)
  4) Ledamöter:
  Stefan Svedberg (1 år kvar),
  Åsa Nyström (1 år kvar),
  Ingela Rydesäter (omval 2 år)
  Frida Näsman Fagerström (omval 1 år),
  g) Ny valberedning, styrelsen får förtroendet att försöka ordna med ny valberedning, annars
  får de vidare förtroende.
  h) Revisor till kommande år, Hanna Liv och Malin Persson.
 2. Fastställande av kommande års projektledare:
  a) Till Eventorgrupp: OL-kommittén
  b) Till web-master (hemsida): Curt Landin
  c) Till aktivitetsstödsansvarig: Ingela Rydesäter
  d) Till ansvarig för Kart o Hoj: Styrelsen med hjälp av Natur och Friluftsorientering 65
  e) Till Hitta ut: Henrik Fröjd
  f) Till ansvarig för medlemsregistret: Åsa Nyström
  g) Till klubblokalsansvarig: Styrelsen
  h) Till sportidentansvarig: Christer Lagerhäll
  i) Till ansvarig för arrangörskitet: Göran Engblom
  j) Till ansvarig för arkiv: Styrelsen
X
X