Alla medlemmar tillönskas en god jul och ett Gott Nytt År med stort tack för allas insatser under 2023. Både idrottsliga framgångar, medverkan i klubbens olika verksamheter,  ideella arrangemang, events och tävlingar är sådant som bygger gemenskap och glädje när vi gör roliga saker tillsammans – ingen nämnd och ingen glömd.  Nu ser vi fram emot ett händelserikt och lustfyllt 2024.

/Klubbstyrelsen gm Hansa Näsman, Ordf.

X
X