Ni som anmält er till Rehns BKs grötlunch på lördag är välkomna på en tipsrunda i form av en enkel orienteringsbana i promenadform runt Bollegården med 10 frågor om klubbens olika verksamheter. Alla klarar säkert några frågor men jag skulle bli förvånad om någon får alla rätt 🙂

Det kommer många nytillkomna klubbmedlemmar. Ta chansen att lära känna varandra ! Vi samlas kl 11.30 vid klubblokalen. Grötlunchen börjar sedan kl 13.00 som tidigare aviserats.

X
X