Idag presenterade Svenska Skidförbundet ytterligare två träningsgrupper inför kommande säsong. Glädjande nog har Rehns BK två representanter i lagen. Truls Gisselman i Team Svenska Spel och Nils Bergström i Team Svenska Spel juniorlandslaget.
Stort grattis!
Mer info på följande länk: https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/foljoss/aktuelltlangdakning/2021/26talangeruttagnaTeamSvenskaSpelochTeamSvenskaSpelJuniorlandslaget

X
X