Föreningens årsmöte kommer att hållas i digital form onsdag 17/3.

Digital form pga pågående pandemi och därtill hörande regler och restriktioner.

Mer information kommer.

X
X