Medlemsavgiften för 2021 är:
150 kr för ungdom t.o.m. 20 år,300 kr för vuxna och
500 kr för familj.
Plusgiro: 690020-3
Skriv namn, adress, e-mail, personnr och telefonnr på alla i familjen.

X
X