Under vecka 45 kommer Bilmetro köra en drive som gynnar alla föreningar.Bilmetro kommer skänka 100 kr per provkörning till en förening som väljs av den som provkör. Dessutom kommer den förening på respektive Bilmetro-ort som får flest provkörningar att få 10 000 kronor. Läs mer här!
X
X