Samling vid Granbergsskolans parkering (fotbollsplanen). Start mellan 13.00 och 14.00.
Fem banor: Prova på (nybörjare) ca 2 km, lätt bana 2 km, medelsvår 3 km, svår 3,5 km och svår 5 km.
Grannklubbar välkomna.

X
X