Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Eftersom vi har kallat till dels årsmöte och extra årsmöte den 26 mars har vi frågat RF om det är möjligt att senarelägga årsmötet.

”Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt. Utifrån detta föreslår RF att föreningsstyrelsen beslutar att årsmötet flyttas fram till en senare tidpunkt”.

Rehns BK:s styrelse har 20200318 beslutat att ställa in årsmötena och dessa flyttas fram till en senare tidpunkt. Den nu valda styrelsen får genom detta beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.

Enl. Uppdrag

Hansa Näsman Ordförande.

X
X