Härmed inbjudes till ett extra årsmöte för Rehns Bk gällande år 2019.

26/3 kl 18:30 i klubblokalen.

Dagordning och övrig info på denna länk.

X
X