Grattis till alla som vunnit presentkort i medlemslotteriet 2019!

200 kr 75 kr 25 kr
  Januari 3     Ingela Rydesäter 112 Martin Rehnvall 2    Conny Forsell
Februari 86   Henrik Magnusson 2     Conny Forsell 57  A Johansson dä
Mars 2     Conny Forsell 3     Ingela Rydesäter 44   Ingemar Olsson
April 103 Helene Lagerhäll 162 Daniel Johansson 164 Christer Engstrand
Maj 181 Ingvar Pettersson 66   Rolf Karlsson 7     Ingvar Pettersson
Juni 115 Elisabeth Norsell 55   Johanna Lindberg 28   Conny Forsell
Juli 3     Ingela Rydesäter 107 Martin Rehnvall 120 Björn Karlsson
Augusti 17  Jerker Lysell 41   Martin Rehnvall 144 Kristin Olovsson
September 57   Anders Johansson dä 117 Malin Winblad 31   Mats Fröjd
Oktober 103 Helene Lagerhäll 28  Conny Forsell 115 Elisabeth Norsell
November 8     Olle Andersson 77  Conny Forsell 79   Kerstin Engstrand
December 5     Nisse Johansson 4    Nisse Johansson 109 Gun Svensson

Dragningslistan för 2019 års medlemslotteri. Dragningen för första kvartalet publicerades på hemsidan den 25 maj och är densamma som ovan.

Var med i medlemslotteriet 2020!

Ett sätt att stödja klubben och samtidigt ha chansen att vinna presentkort är att delta i klubbens medlemslotteri.

  • Vinsterna består av presentkort på ICA
  • Du deltar i tolv månadsdragningar, 50% går tillbaka till lottköparna
  • Du som redan har lott kan köpa fler lotter.
  • Varje lott kostar 120 kronor från år 2020. Första höjningen sedan lotteriet startade 1 mars 1997.

Du betalar dina lotter till Rehns BK:s plusgirokonto 16 27 64 –5 senast 31 mars. Märk betalningen med ”Medlemslotteriet” och Ditt namn. Du är då med i utlottningarna för hela året.

/Gun Svensson, ansvarig medlemslotteriet

X
X