Du som är aktiv inom orientering i Rehns BK är välkommen på en träff på klubblokalen onsdag 29/1 kl 18 då vi tillsammans drar upp riktlinjerna för orienteringsverksamheten de närmaste åren. Med utgångspunkt i dagens situation diskuterar vi oss fram till målsättningar och aktiviteter som sträcker sig längre än innevarande verksamhetsår, snarare är perspektivet att skapa riktlinjer på 3-5 års sikt för orientering i RBK. Det blir fika.

X
X