Det har kommit en del nyheter i tävlingsreglerna som kan vara bra att känna till inför årets orienteringssäsong.
  • Större kartskala för bättre läsbarhet: Klasserna H/D16, H/D45 och äldre samt ÖM-klasser får nu kartor i skala 1:7500 vid skogsorientering. H/D45 och äldre samt ÖM-klasser får kartskalan 1:3000 vid sprintorientering.
  • Efteranmälningsavgift även på ÖM-banor: Tidigare har det varit samma anmälningsavgift på tävlingsdagen som vid ordinarie föranmälan i öppna motionsklasser. Nu får arrangören ta ut 50% förhöjd avgift för efteranmälan även för ÖM-klasser fram t.o.m. tävlingsdagen. För medlemmar i Rehns BK står klubben för anmälningsavgiften vid ordinarie anmälan, dock får man själv stå för tilläggskostnaden vid efteranmälan varför det fr.o.m. i år blir fördelaktigt att föranmäla sig innan ordinarie anmälningstid gått ut även i öppna motionsklasser. Den förhöjda efteranmälningsavgiften gäller inte inskolnings- och utvecklingsklasser. Det gäller inte heller vid “sörklubbs” som är lokala träningstävlingar med gratis deltagande. I Rehns BKs aktivitetskalender på hemsidan finns ofta (men inte alltid) en påminnelse då sista ordinarie anmälan är för de tävlingar som klubben brukar delta på.
Vill du fördjupa dig i alla nyheter i tävlingsreglerna finner du mer information på SOFTs hemsida här.  
X
X