Första dragning i medlemslotteriet 2019 genomförs i år under april månad! Betala din medlemslott före sista mars så är du med från början. Dragningen gäller månaderna januari – mars. Under resten av året görs en dragning varje kvartal. Du kan köpa din lott när som helst under året men ju tidigare desto större vinstchans.

Ett sätt att stödja klubben och samtidigt ha chansen att vinna presentkort.

  • Vinsterna består av presentkort på ICA
  • Du deltar i tolv månadsdragningar,
  • Varje lott kostar 100 kronor. Hälften av försäljningen går tillbaka till lottköparna

Du betalar dina lotter till Rehns BK:s plusgirokonto 16 27 64 –5. Märk betalningen med ”Medlemslotteriet” och Ditt namn.

Det finns 200 lotter i medlemslotteriet. Du som inte har medlemslott sedan tidigare kan välja mellan nedanstående ”lediga” lottnummer. Listan uppdateras efter varje dragning.

 Lediga lottnummer 31 dec 2018

9                    11                  13                  16                  21                  23                  26

30                  34 – 36          42 – 44          46 – 49          51                  53                  58 – 59

61 – 62          65                  67 – 75          80 – 85          87                  89                  92

94 – 96          98                  101 – 102      105 – 106      108                111                113

120 – 129      131 -136        138 – 141      146 – 149      151 -153        155 – 159      161

163                165                167 – 174      176 – 178      180                182 – 192      194- 199

/Gun Svensson, ansvarig medlemslotteriet

Medlemslotteriet 2019

 

X
X