Det blir möte om vårt ICA cup arrangemang i Kklubblokalen Onsdag 21 Nov kl 1900.

Vi tar upp planering, organisation, ev. förändringar, avstämning av bokningar och avtal.
Alla i klubben välkomna att delta vid möte. DOCK ser vi det speciellt viktigt att ansvariga för delområden deltar.

Tävlingsledning:
Peter Rydesäter, 0705606816, peter@rydesater.se
Ordförande/avtal:
Hansa Näsman, hansatranare@gmail.com

 

X
X