I skrivande stund ser laget ut så här (klicka på “läs mer” så kommer tabellen fram):

25Manna 2018 Rev 2018-09-26
Går ut först Går ut sist
Sträcka A B C D Antal Anm Längd Färg
1 Johanna Lindberg X X X 1 Damer 5,6 Blå
2 Jesper Lysell X X X 1 Alla 7,5 Blå
3 Christer Lagerhäll Peter Rydesäter Jonas Erlandsson Göran Forslin 4 Ej H17-39 4,2 Röd
4 Ann-Britt Eriksson Hanna Rydesäter Curt Landin Nisse Johansson 4 Ej D19-39, H15-54 2,9 Vit
5 Erik Lundh Walter Lagerhäll Charlie Stolt Göran Winbladh 4 Alla 6,5 Blå
6 Tilda Lagerhäll Josefin Lindberg Birgitta Winbladh Ingela Rydesäter 4 Damer 4,2 Röd
7 Henrik Fröjd Lars Olovsson Andreas Calleberg Anton Lif 4 Alla 5,1 Röd
23 Göran Engblom X X X 1 Ej D19-34, H15-49 3,9 Orange
24 Erica Edman X X X 1 Damer 6,3 Blå
25 Anders Johansson X X X 1 Alla 8,9 Blå

Ni som står som fetstilade (Peter R, Birgitta W , Lars Olovsson och Erik Lundh + jag ) är sträckansvariga och håller kontakt med era sträckkamrater så alla är på plats i tid m.m. Återkommer om resa & logi veckan före tävlingen.

X
X