I går kväll onsdag arbetade ett 15-tal medlemmar med städning/röjning av vår nya klubblokal. Alla gjorde ett fantastiskt arbete och bidrog med tankar och idéer kring utformningen av klubblokalen.

Nu vidtar ett fortsatt arbete med ytterligare röjning men även dags att möblera upp lokalen, allt i avsikt att föreningen ska få en så fungerande och ändamålsenlig klubblokal som ni medlemmarna önska och kan nyttja.

Avsikten är att en del blir mötesrum och en annan del blir fika och umgängesrum. Har ni tankar kring utformningen hör gärna av er till Erica Edman som av styrelsen är utsedd att samordna utformningen av klubblokalen.

Tack till alla er som deltog igår kväll!

Hansa Näsman

X
X