Medlemmar i Rehns BK inbjuds till extra årsmöte på klubblokalen den 2/5 kl 19.00. Verksamhetsplan för 2018 finns på denna länk: Verksamhetsplan 2018 . 

Kallelse + handlingar mailas till alla som registrerat sin epost i IdrottOnline. Handlingar finns även utskrivna att hämta i brevlådan vid klubblokalen om ett par dagar.  Välkomna ! /Styrelsen

Dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. a) val av ordförande för mötet
 4. b) val av sekreterare för mötet
 5. c) val av två protokolljusterare för mötet, tillika rösträknare
 6. Godkännande av verksamhetsplan
 7. Godkännande av budget
 8. Information om ny kassör
 9. Utdelning av stipendium ur Anita Jonssons fond
 10. Övriga frågor
 11. Mötet avslutas
X
X