I de utskickade handlingarna inför årsmötet 28/3  fanns valberedningens förslag, men där hade tränings- & tävlingskommitten fallit bort. Det var mitt fel, det blev teknikstrul och jag skickade fel dokument till styrelsen.

Här finns dom med:  Valberedningens förslag 2018 

Elitgänget vill sköta sina frågor själva av praktiska skäl. Då blir bara ett par kvar i träningskommitten, så förslaget är att det bildas en elitkommitté och att Birgitta & Henrik övergår till ungdomskommitten som då byter namn till ungdoms- & träningskommitté.

Passade samtidigt på att korrigera märkesansvarig då Birgitta och Lars kommit överens om att Lars Olofsson övertar den rollen.

Mvh

Curt

X
X