Du betalar dina lotter till Rehns BK:s plusgirokonto 16 27 64 –5. Märk betalningen med ”Medlemslotteriet” och Ditt namn. Du är då med i utlottningarna för hela året. /Gun Svensson, ansvarig medlemslotteriet

X
X