Varje lottnummer kostar 100 kronor för ett års dragningar och du betalar dina lotter till Rehns BK:s plusgirokonto 16 27 64 – 5.Ange “medlemslott” i samband med betalning. Maila svensson.gun@gmail.com och informera att ni bokat en eller flera lotter. Idagsläget ca 150 sålda lotter. Fler kan vi bli! Borde kunna spränga 200 vallen i år!

X
X