Stämplingssystem SportIdent (SI-pinnar finns att låna). Kartskala 1:7500 för samtliga. Terrängen beskrivs som måttligt kuperad skärgårdsterräng med mycket blåbärsris. Även inslag av hällmarker och finskurna och detaljrika partier.

Banor , Längd , Svårighetsgrad
Öppen 1 2,1km 5 kontroller Vit
Öppen 3 3,6 km 9 kontroller Gul
Öppen 5 4,5 km 15 kontroller Orange
Öppen 7 4,5 km 12 kontroller Blå
Öppen 9 5,6 km 21 kontroller Svart

Kontaktperson Sören Calleberg, telefon 076-1053649.

X
X