Mötet är öppet för alla.

Fika kommer finnas.

Väl mött/ Styrelsen.

X
X