Extra årsmöte 12/4

Följande punkter skall hanteras. Val av kassör/ Ekonomiskfunktion Val av sekreterare Val av valberedning Fastställande budget Fastställande tävlingsplan För tips om funktioner så mottags de gärna på par.olofsson@gmail.com Väl mött/ Styrelsen Rehns...
X
X