Årsmöteshandlingar

Det som styrelsen behöver in är framförallt verksamhetsplan, verksamhetsberättelse samt budgetförslag för kommande år. Motioner skall in senast sista december till årsmötet.
X
X