Men låt oss för en stund begrunda det faktum att de flesta världsmästerskap vinns som en följd av lång och relativt obruten träning och tävling. Det är sällan man hör talas om någon som mer eller mindre konstant är skadad och tvingas till alternativ träning i form av myrlöpning, cykling och vattengymnastik istället för orientering – och sedan vinner VM.

Fatta vilken envishet och målmedvetenhet som måste ligga bakom då.

Vi bugar och gratulerar Jerker! Fantastiskt bra gjort!

X
X