RBK-stafetten 2016 – ett rafflande lopp över klassiska marker

Detta år var TC förlagt till Skidtjärn, en plats med erkänt goda badmöjligheter vilket ett antal deltagare utnyttjade efter loppet. Tre sträckor skulle avverkas på banor signerade Jerker ”Mästarn” Lysell, något som skulle visa sig vara utslagsgivande. Tävlingsledarna...
X
X