RBK-stafetten 2016

Banorna är anpassade så att alla kan deltaga. Alla ska med. Alla har 24 timmar om dygnet så folk bör ha tid för detta topp arrangemang. Sträcka 1 en lätt kort bana Sträcka 2 en lätt/svår bana Sträcka 3 en svår bana Klubben bjuder på sedvanlig grill och dryck. Går även...
X
X