Anki Jonsson invald i SOFTs styrelse

SOFT har flera stora utmaningar att jobba med då man har ambitionen att växa genom att attrahera nya och behålla fler inom sporten samt att ha världens bästa landslag. Anki räds inte uppgiften utan ser att det finns goda förutsättningar att nå båda dessa mål. Rehns BK...
X
X