Förtjänstfull Ledare 2015
\Peter Rydesäter har under många år tagit på sig stort ansvar i Rehns BK. Som ledare inom orientering, skidorientering och längdåkning har han med egna initiativ medverkat i hög grad till verksamhetens utveckling, vilket inte minst framgår av skidsektionens många aktiviteter. Som ledande funktionär i föreningens olika arrangemang har hans IT-kompetens inom de tävlingsadministrativa systemen ofta varit det som möjliggjort ett lyckosamt genomförande. Sist, men inte minst, vill vi med denna utmärkelse också premiera Peters analysförmåga och ordningssinne som mycket värdefullt i föreningsarbetet.\”

X
X