Resultat från Sprint-KM

D21 Kristin Olovsson H21 Fredrik Ingelsson H14 Oskar Magnusson D14 Tilda Lagerhäll HD10 Hanna Rydesäter Veteran D Birgitta Winblad Veteran H Henrik Magnusson För kompletta resultat, se bifogat dokument....
X
X