Stipendium till Kristin Olovsson

Kristin kommer att motta stipendiet i slutet av maj. Vi gratulerar! Läs Bollnäs-Nytts artikel här: [file, lillerikfond.pdf]
X
X