RBK:are med i SkidO-SM

På medeldistansen var Rehn representerat i form av Ingela Rydesäter i D21 och undertecknad (Henrik Fröjd) i H21. Även Björn Karlsson samt Peter och Hanna Rydesäter deltog, dock ej i SM-klass denna dag. Ingela höll god fart och tog sig in på plats 12 av 16 startande, i...
X
X