Motioner till årsmöte

För att de skall hinna behandlas av styrelsen. Dessa skickas då till sekreterare Bengt Forslin. Årsmötet för 2014 årsverksamhetsår planeras 22 februari 2015. Inbjudan kommer senare.
X
X