Skidor på Bolle!

Det är ungefär halva 750m slingan som det går åka och vända på. Åker man skate går det åka lite längre, men ännu saknas det övre halvan för att få ihop rundan. Den bit som är gjord och preparerad ser väldigt bra ut.
X
X