Ändring i vinterns utomhus-löpträningar

Från Höghammarhallen: 9/12 kl 18.30 – 21.00 30/12 kl 17.00 – 19.00 (stänger kl 19) 13/1 kl 18.30 – 21.00 10/2 kl 18.30 – 21.00 24/2 kl 18.30 – 21.00 10/3 kl 18.30 – 21.00 31/3 kl 18.30 – 21.00 Övriga tisdagar fram t.o.m. mars...
X
X