Charlie starkast i längden

18,5 km var utmaningen för dagen. Det visade sig att H21 skulle bli en re(h)n kamp mellan undertecknad (Henrik Fröjd) och ovan nämnde Charlie. Eftersom banan var uppdelad i tre väldigt olika slingor var det länge ovisst vem som var i ledningen, men till slut drog...
X
X