1 Walter LagerHäll 3
1 Jerker Lysell 3
3 Kristin Olovsson 2
4 Johanna Palm Nilsson1
4 Göran Winblad 1
4 Wilma Lagerhäll 1
4 Oskar Magnusson 1

segrar tom 20140620

Vid ev fel kontakta
larsostorbyn@gmail.com

X
X