Tage och Elisabeth Jonsson vandringspris erhölls för alltid av Kristin Olovsson efter fem inteckningar. Bollnäs Skogskarlars ungdomsspris till Wilma Lagerhäll och Lars Olovsson. Bollnäs Skogskarlars uppmuntringspris till Kristin Olovsson. Bil&Buss vandringspris till Kristin Olovsson. Stefan Perssons vandringspris till Anders Johansson den yngre. Anita Jonssons ungdomsstipendium tilldelades Lars Olovsson.

Vid själva mötesförhandlingarna omvaldes Pär Olofsson till ordförande och Elisabeth Karlsson-Norsell och Jonas Davidsson nyvaldes in i styrelsen.

Till ny ordförande för Tävlings och träningskommittén valdes Folke Lysell och Christer Lagerhäll för ungdomskommittén. Anders Johansson den äldre tar hand om PreO kommittén medans Ingela Rydesäter ansvarar för skidkommittén. Till katkommitté valdes Stefan Persson, Göran Winblad och Olle Olofsson

Pär Olofsson informerade om de omfattande revideringar som gjorts av Stadskartan som skall komma alla Bollnäsbor till godo och om konstsnöspåret uppe vid Bolleberget som vi anlagt i samarbete med Bollnäs kommun som kommer att komma väl till pass nu när vi har kommit igång med verksamhet inom längdskidåkning.

Mötet avslutades med att avgående styrelseledamöterna Ingela Rydesäter, Ellen Stolt och Marie Fröjd avtackades med blommor och en present och en rungande applåd.

X
X