Gratis kursER och föreläsning! -uppdaterad.

Även föreläsning av Måns Lööf den 7/5, Har Idrotten Plats För Alla? [link, se inbjudan,http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUHalsingland/Nyheter/Nyheter/Haridrottenplatsforalla/] Kostnadsfritt för medlemmar i Rehns BK! Gå gärna på det. Dock debiteras...
X
X