Ingen mer skidträning uppdaterad 2014-03-11

Vi träffas i klubblokalen vid skidstadion kl 18.00. Meddela ev allergier till ingela@rydesater.se snarast. Ingen träning denna dag, bara umgänge och fika. Välkomna!
X
X