Succéföreläsning av Jonas Svensson

Tidningen Skogssport var också på plats för ett reportage om gubb10milaträningarna, vilket dock inte kommer publiceras i nästa nummer då det har deadline strax utan i nästkommande nummer. Nästa föreläsningstillfälle blir om några veckor då sjukgymnasten Annica Lans...
X
X