Hälsingeledsmöte

Tisdag den 28/1 på klubblokalen kl 1900 samlas vi och bestämmer nya arbetsuppgifter då tävlingen flyttas till Harsa då snötillgången inte väntas bli tillräcklig för att genomföras som tänkt. Möt upp mangrant.
X
X