Sörklubbs 20 augusti Mohed

Vägvisning från rondellen vid Preem-macken Mokorset. Start 17.30-18.30, Sportident. OBS medtag egen plastficka till kartan (A4) Banor Bana A Nybörjare 1,8 km Bana B Kort Lättare 2,9 km Bana C Kort Svårare 3,8 km Bana D Mellan 5,7 km Bana E Lång 7,9 km Banläggare Lars...

Delvis nyritad karta tillgänglig

[image1,left,kartutsnitt] [image2,right, ] Kartan kan lämpa sig bra för träningar, ungdomsträningar och träningstävlingar som RBK-staffeten eller Sörklubbs. Terräng: Vid Lottefors är relativt svagt kuperad och är tätortsnära med motionsspår och en hel del stigar och...
X
X