Löparserien

Se länk för mera info om datum/plats.

Dopinginformation

Rehn Elit vill passa på att informera om frågan kring doping. De är av stor vikt att alla aktiva har koll på regelverket och vad som är tillåtet att använda, tex astma medicin etc. Vanliga läkemedel kan kräva sk \förenklad dispens\” och de bör kollas...
X
X